Neomap Sp.

 

Różnorodność map

Mapy od zawsze były bardzo przydatnymi narzędziami, wykorzystywanymi w różnych dziedzinach. Kiedyś istniały tylko w formie papierowej, a dziś najczęściej korzysta się z map w formie elektronicznej.

Podzielić je można między innymi ze względu na skalę: małoskalowe (przeglądowe), średnioskalowe (przeglądowo-topograficzne) i wielkoskalowe (topograficzne).

Oprócz tego, mapy dzieli się także ze względu na treść. Wyróżnić można mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne:

  • przyrodnicze;
  • społeczno-ekonomiczne;
  • polityczne;
  • historyczne;
  • inżynieryjne i geodezyjne;
  • turystyczne.

Mapy geograficzne udostępnia między innymi jedno z narzędzi Google - Google Maps, z którego korzysta większość ludzi. Przyszłość map ma być jeszcze bardziej skomputeryzowana. Dzięki kamerom zainstalowanym na ulicach, będzie można mieć podgląd na wirtualną mapę miasta w czasie rzeczywistym.

[No blog posts to show ...publish here]