Mapa historyczna

Z mapami historycznymi każdy miał do czynienia w szkole na lekcji historii. Czym one tak naprawdę są?

Mapa historyczna jest efektem współczesnych prac kartograficznych i prac badawczych, który prezentuje różne zjawiska mające miejsce w przeszłości w określonej przestrzeni geograficznej. Są to zazwyczaj bitwy oraz rozwój osadnictwa.
Mapy historycznej nie należy mylić z mapą dawną.

5 Jun 2020