Czym jest mapa polityczna?

Mapa polityczna to mapa tematyczna w małej skali, która prezentuje zazwyczaj duże obszary, na przykład kontynenty lub cały świat. Ma ona na celu pokazanie zależności między państwami i krajami w ujęciu politycznym. Mapa polityczna nie obejmuje jednak rzeźby terenu, linii komunikacyjnych i drogowych, czy też innych elementów osadniczych.

31 Aug 2020